KIVI100 Салфетка бумажная "KIVI" белая 100 листов
aKIVI100 Салфетка бумажная "KIVI" пастель ассорти 100 листов
KIVI80 Салфетка бумажная "KIVI" белая 80 листов
KIVIl70 Салфетка бумажная "KIVI light" белая 70 листов
aKIVIl70 Салфетка бумажная "KIVI light" пастель ассорти 70 листов
bKIVIl300 Салфетка бумажная "KIVI light" белая 300 листов
tbKIVI4 Бумага туалетная "KIVI" 2-сл 4 рулона
bpKIVI2 Полотенца бумажные "KIVI" 2-сл 2 рулона